Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang - update coronavirus COVID-19

Let op: deze nieuwsbrief bevat cruciale nieuwe informatie over het coronavirus (COVID-19) en de kinderopvang.

Boodschap staatssecretaris Van Ark

"Bij veel ouders en kinderopvangmedewerkers gaat de vlag uit nu de kinderopvang op 8 juni weer volledig opengaat. Bij de ouders omdat zij weer wat lucht krijgen. Bij de pedagogisch medewerkers op de kinderopvang, omdat zij de kinderen uit hun groep allemaal weer op de vertrouwde dagen terugzien. Vanaf deze week kunnen de meeste kinderen en hun ouders het vertrouwde ritme weer oppakken.
 
Dit alles kan alleen dankzij de inzet van alle medewerkers in de kinderopvangsector. Dankzij al jullie enthousiasme en creativiteit is elke dag weer een feestje voor de kinderen. Ook ouders hebben daar veel waardering voor, hoorde ik tijdens mijn werkbezoeken aan de kinderopvang.

Toen de noodopvang ingericht moest worden, stroopten jullie direct de mouwen op en toonden enorme daadkracht, flexibiliteit en professionaliteit. Jullie zorgen ervoor dat onze kinderen zich op hun gemak voelen wanneer de situatie verandert. Ook nu jullie weer volledig open mogen. Achter de vrolijke, (kleinschalige) gebouwen schuilt een organisatie van grote klasse. Dank voor jullie inzet de afgelopen maanden!"

- Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW

© Ministerie van SZW

Subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's peuters vanwege de coronacrisis

Als aanbieder van voorschoolse educatie kunt u nu subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aan peuters, die dit vanwege de coronacrisis nodig hebben. Kindercentra kunnen vanaf 15 t/m 28 juni een subsidieaanvraag indienen.

Subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s peuters vanwege de coronacrisis