Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Reflectiebrief staatssecretaris Van Ark

Staatssecretaris Tamara van Ark geeft in een brief aan de Tweede Kamer haar reflectie op het kinderopvangstesel in Nederland.

Van Ark geeft aan trots te zijn op de kinderopvang in Nederland en schetst dat de krachtige punten van de Nederlandse kinderopvang zoveel mogelijk moeten worden behouden. Daarnaast spreekt zij haar waardering uit naar de manier waarop de sector de uitdagingen van de afgelopen tijd heeft opgepakt.

Ook noemt de staatssecretaris verbeterpunten voor de kinderopvang, waarin zij aangeeft dat de financiering via de kinderopvangtoeslag een belangrijk aandachtspunt is.

Tevens stuurt ze de Evaluatie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk als bijlage van deze brief mee naar de Tweede Kamer.

Van Ark wordt op 9 juli de nieuwe minister voor Medische Zorg bij het ministerie van VWS. Zij geeft het stokje door aan Bas van 't Wout als nieuwe staatssecretaris van SZW.

Stelsel kinderopvang werkt goed, verdere verbeteringen mogelijk

App voor wijzigen kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen vanaf donderdag 2 juli via een app de gegevens over hun kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.

App voor wijzigen kinderopvangtoeslag

Vergoeding eigen bijdrage in verband met sluiting kinderopvang

Morgen – 8 juli – vindt de betaling van de vergoeding door de SVB plaats. Dit geldt voor de ouders die onder de kinderopvangtoeslagregeling vallen. Afgelopen weken hebben de ouders hierover een beschikking ontvangen van de SVB. Meer informatie is te vinden op www.svb.nl/opvang.