Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang - update coronavirus COVID-19

Let op: deze nieuwsbrief bevat cruciale nieuwe informatie over het coronavirus (COVID-19) en de kinderopvang.

Vanaf 11 mei gaan de kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang (in het ritme van de basisscholen) weer open. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de heropening en het RIVM-testbeleid.

Infographic RIVM-testbeleid kinderopvangpersoneel

Vanaf vandaag kan het personeel werkzaam binnen het primair onderwijs en kinderopvang zich laten testen op het coronavirus. Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus besmet zijn geraakt.

Bekijk de infographic of kijk op rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Infographic testen medewerkers kinderopvang

Herstart van basisscholen en kinderopvang: blijf goed met elkaar in gesprek

Scholen en kinderopvang hebben de afgelopen weken hard gewerkt om een goede herstart op 11 mei mogelijk te maken. Het is voor beide sectoren een grote organisatorische puzzel, ook in de aansluiting tussen school en BSO. Op veel plekken gaat dat gelukkig goed, maar sommige scholen en kinderopvangorganisaties hebben de aansluiting nog niet helemaal rond. Daarom roept de Algemene Vereniging Schoolleiders deze scholen en kinderopvangorganisaties op om zo snel mogelijk sluitende afspraken te maken.

Herstart van basisscholen en kinderopvang: blijf goed met elkaar in gesprek

Werkwijze in het toezicht

Kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen of kwetsbare kinderen die normaal niet of op andere dagen naar de opvang gaan, kunnen ook na heropening nog gebruikmaken van (24-uurs) noodopvang.

De huidige situatie van de coronacrisis is nog steeds uitzonderlijk. Hierdoor kan het voorkomen dat een houder ondanks aantoonbaar verrichte inspanningen, niet aan de kwaliteitseisen uit wet- en regelgeving kan voldoen. GGD GHOR Nederland adviseert de toezichthouders om hier rekening mee te houden en per situatie te beoordelen of er sprake is van overmacht.

Protocol heropening kinderopvang - Actuele versie

In het protocol voor de heropening van kinderopvanglocaties is extra informatie opgenomen. De thuisblijfregels (sectie 5 en 6) zijn aangevuld met richtlijnen voor:

  • Het RIVM-testbeleid voor de kinderopvang;
  • Personeelsleden en gastouders die zwanger zijn.

Kamerbrief vaststelling amvb Tijdelijke tegemoetkomingsregeling

Staatssecretaris van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat de zelfstandige algemene maatregel van bestuur (amvb) Tijdelijke tegemoetkomingsregeling is aangeboden aan het Kabinet van de Koning. De amvb regelt dat ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen over de periode van de (gedeeltelijke) sluiting een vergoeding ontvangen in de kosten die zij hebben gemaakt voor de kinderopvang.

Kamerbrief vaststelling amvb Tijdelijke tegemoetkomingsregeling