Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang - update coronavirus COVID-19

Let op: deze nieuwsbrief bevat cruciale nieuwe informatie over het coronavirus (COVID-19) en de kinderopvang.

Nieuwe versie protocol kinderopvang

Vanaf 8 juni kunnen kinderen weer volledig naar de basisschool en op reguliere contractdagen naar de buitenschoolse opvang. Daarom zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het protocol heropening kinderopvang. Zo is aanvullende informatie opgenomen met betrekking tot de volledige openstelling van de buitenschoolse opvang (BSO) en zijn er wijzigingen aangebracht in het testbeleid. Er is ook een nieuw protocol volledig openen basisonderwijs. Dit is een vervolgversie op het protocol gedeeltelijke openstelling van het basisonderwijs per 11 mei en omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen.

Leidraad voor de afstemming van onderwijs en BSO

Het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO) gaan vanaf 8 juni weer open. Scholen kunnen weer terug naar reguliere schooltijden en de kinderen kunnen vanaf dan weer op hun reguliere dagen op de BSO terecht. Deze leidraad bevat aandachtspunten voor de afstemming tussen onderwijs en BSO voor de periode vanaf 8 juni. De oproep is tijdig met elkaar in overleg te gaan om te komen tot afspraken over de aansluiting van schooltijden en BSO-tijden.

Stroomschema openstelling scholen en buitenschoolse opvang vanaf 8 juni

Nieuw aanvraagformulier VOG

Het nieuwe aanvraagformulier VOG NP is vanaf 1 juni 2020 beschikbaar op de website van Justis, screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nieuw aanvraagformulier VOG