Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Videoboodschap staatssecretaris Van ’t Wout

Staatssecretaris Van ’t Wout spreekt houders, medewerkers en ouders toe over de tijdelijke sluiting van de kinderopvang in december 2020 en januari 2021. 

Videoboodschap staatssecretaris Van ’t Wout

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook tijdens de tijdelijke sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage. Deze is vergelijkbaar met de eerdere regeling voor ouders met kinderopvangtoeslag, voor ouders met gemeentelijke regelingen en ouders zonder één van beide. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Ook ouders die gebruik maken van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming. Hier vindt u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen:

Rijksoverheid COVID-19 Kinderopvang