Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Verzamelbrief juni 2020

Staatssecretaris Van Ark  heeft de Tweede Kamer in een verzamelbrief geïnformeerd over verschillende onderwerpen die spelen op het terrein van kinderopvang. Hierin worden onder andere het rapport van de tweede meting van de Wet IKK en de  tweede tussenrapportage van het experiment meertalige dagopvang aangeboden.

Verzamelbrief kinderopvang juni 2020

© Ministerie van SZW

Sluiting noodopvang

Per 1 juli is de noodopvang die geboden werd voor (kinderen van) ouders in cruciale beroepen en vitale sectoren gesloten. De noodopvang overdag verviel al per 8 juni, toen de kinderopvang en basisscholen hun deuren heropenden. Omdat de noodopvang in de avond, nacht en het weekend nog maar zeer beperkt gebruikt werd, is besloten per 1 juli ook deze vormen van noodopvang te stoppen.

Uitgaande van de situatie dat het aantal patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen aanzienlijk is gedaald ten opzichte van de piek in april ligt het niet in de lijn der verwachting dat de behoefte aan noodopvang op korte termijn zal toenemen. Bovendien kunnen ouders een beroep doen op de opvang die in avond, nacht en weekend regulier geboden wordt door bijvoorbeeld gastouders.

Tijdig stopzetten van de noodopvang betekent dat personeel uit de kinderopvang niet onnodig wordt ingezet, waardoor de bereidheid en mogelijkheid om ingezet te worden indien het onverhoopt weer nodig is, behouden blijft. Ouders die toch opvang in de avond, nacht en het weekend nodig hebben, kunnen een beroep doen op de opvang die regulier geboden wordt door bijvoorbeeld gastouders.

“Vanaf het moment van sluiting van basisscholen en kinderopvang is er hard gewerkt door de kinderopvangsector, basisscholen en gemeenten om noodopvang te bieden. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en gemeenteambtenaren hebben zich dagelijks met hart voor de zaak ingezet om ervoor te zorgen dat de noodopvang beschikbaar en van goede kwaliteit was. Daarom wil ik mijn grote dank uitspreken voor al het verzette werk. Dankzij de inspanningen van deze beroepsgroepen konden mensen in cruciale sectoren en vitale processen hun werk voortzetten en dat is van grote waarde.” aldus Tamara van Ark, Staatssecretaris van SZW.

Protocol kinderopvang aangepast

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen per 1 juli is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels komen te vervallen. Bekijk hieronder om welke regels dit specifiek gaat.

  • De regel dat tussen medewerkers en kinderen van 4 jaar of ouder 1,5 meter afstand bewaard moet worden is komen te vervallen;
  • De regel dat contact tussen kinderen uit verschillende groepen zoveel mogelijk beperkt moet worden is komen te vervallen;
  • De regel dat ouders, kinderen en medewerkers het OV zoveel mogelijk moeten mijden is komen te vervallen.

Download direct de nieuwste versie van het protocol.

Protocol Kinderopvang

Poster: kinderen testen op coronavirus

Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus? Afhankelijk van de leefijd van uw kind maakt u een afspraak voor een test. Hoe? Dat staat op de factsheet van Rijksoverheid.

Poster: kinderen testen op het coronavirus

Workshops Waarborgfonds - Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang organiseert de workshop 'Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en coach'. Tijdens deze workshop wordt er volgens de uitgangspunten van de wet praktisch met de invulling van deze functie aan de slag gegaan. Kijk op de website voor meer informatie of om je direct aan te melden.

Workshops Waarborgfonds - Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Workshops Waarborgfonds - Op weg naar een uurprijs voor 2021

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang organiseert ook in 2020 weer de workshops 'Op weg naar een uurprijs voor 2021'. In deze workshop leren kinderopvangondernemers middels een eenvoudig plan van aanpak een begroting op te stellen om zo de uurprijs te bepalen.  Kijk op de website voor meer informatie of om je direct aan te melden.

Workshops Waarborgfonds - Op weg naar een uurprijs voor 2021