Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang - update coronavirus COVID-19

Let op: deze nieuwsbrief bevat cruciale nieuwe informatie over het coronavirus (COVID-19) en de kinderopvang.

Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. Dat heeft het kabinet zojuist bekend gemaakt. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de openstelling van de BSO en de vergoeding voor de eigen bijdrage.

Buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer volledig open

De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. De noodopvang overdag stopt in principe. De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni alleen open voor ouders die in de zorg werken.

Buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer volledig open

Vergoeding eigen bijdrage loopt van 16 maart t/m 7 juni

Nu alle kinderopvang weer regulier opengaat, stopt per 8 juni ook de vergoeding van het kabinet voor de eigen bijdrage in de kinderopvang. Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart t/m 7 juni. Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

Update werkwijze toezicht na heropenen kinderopvang

Sinds de heropening van de kinderopvang kunnen - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - weer vaker locatiebezoeken worden gedaan, met name onderzoeken voor registratie. Meer informatie hierover is toegevoegd aan het document 'werkwijze toezicht' van GGD GHOR Nederland. Download de nieuwste versie.

Protocol heropening kinderopvang

Bekijk de actuele versie van het protocol heropening kinderopvang, met algemene maatregelen en praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.