Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang - update coronavirus COVID-19

Let op: deze nieuwsbrief bevat cruciale nieuwe informatie over het coronavirus (COVID-19) en de kinderopvang.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang rond 8 juli op rekening ouders

Zoals eerder aangekondigd, krijgen ouders met kinderopvangtoeslag een vergoeding van de eigen bijdrage over de periode dat de kinderopvang (voor een deel) gesloten was. De Sociale Verzekerheidsbank keert het bedrag rond 8 juli automatisch uit. Voorafgaand hieraan ontvangen alle ouders die recht hebben op vergoeding een bericht per post of in de Berichtenbox/MijnOverheid.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang rond 8 juli op rekening ouders

Protocol kinderopvang aangepast: jonge kinderen met neusverkoudheid mogen naar kinderopvang

Kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool hoeven niet langer thuis te blijven als ze neusverkouden zijn. Het RIVM heeft het beleid voor kinderdagverblijven en scholen gewijzigd en de handreiking met betrekking tot neusverkouden kinderen hierop aangepast. Deze en andere wijzigingen zijn opgenomen in het protocol kinderopvang. Download direct de nieuwste versie.

Protocol kinderopvang aangepast: jonge kinderen met neusverkoudheid mogen naar kinderopvang