Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Enquête website veranderingenkinderopvang.nl

Door middel van de website veranderingenkinderopvang.nl wil het ministerie van SZW u zo goed mogelijk informeren over alles wat er speelt rondom de kinderopvang. Hierbij is het van belang om constant na te gaan of de website nog voldoet aan uw behoeften. Wilt u ons helpen door uw feedback te geven? Vul de online vragenlijst in.

Enquête website veranderingenkinderopvang.nl