Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang - update coronavirus COVID-19

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De kinderopvang blijft open voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Via deze speciale nieuwsbrief willen we u graag door een aantal Vragen & Antwoorden informeren over de betekenis van deze aanvullende maatregelen voor de kinderopvang.