Veranderingen Kinderopvang

Wijziging Regeling Wet kinderopvang - aanlevering gegevens

Per 1 januari 2020 is de Regeling Wet kinderopvang met betrekking tot de aanlevering van gegevens gewijzigd. In de loop van 2020 gaat de Belastingdienst maandelijks gegevens opvragen van alle kinderopvangorganisaties. Kinderopvangorganisaties zijn per brief geïnformeerd over de wijziging.

Meer weten? Op de website vind u meer informatie en veelgestelde Vragen & Antwoorden over dit onderwerp.

Wijziging Regeling Wet kinderopvang - aanlevering gegevens

Werkende ouder en partner met zorgindicatie krijgen recht op kinderopvangtoeslag

Het kabinet breidt het recht op kinderopvangtoeslag uit voor huishoudens waarin de ene partner werkt en de andere partner een permanente zorgindicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg. Dit staat in de Verzamelwet Kinderopvang die staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) openstelt voor internetconsultatie. Ook de rechten voor zwangere vrouwen die kort voor of na de bevalling werkloos raken, en partners en ouders die arbeid verrichten volgens de voorwaarden van de Wet Inkomstenbelasting 2001, zijn gewijzigd.

Werkende ouder en partner met zorgindicatie krijgen recht op kinderopvangtoeslag

Verzamelbrief kinderopvang december 2019

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer afgelopen december in een verzamelbrief geïnformeerd over verschillende toezeggingen die zijn gedaan over kinderopvang. Onderwerpen waar zij op ingaat zijn de kwartaalrapportage van het tweede en derde kwartaal van 2019, de verbeterde informatievoorziening en behoefte van ouders en de resultaten van de tweede monitor voorschoolse voorziening peuters.

Verzamelbrief kinderopvang december 2019

Verbeterde In-één-oogopslag (samenvatting inspectierapport)

Op 2 januari is de verbeterde ‘In-één-oogopslag’, een samenvatting van het inspectierapport van de GGD, beschikbaar gesteld. De nieuwe versie geeft een beknopt overzicht van de inspectieresultaten van opvanglocaties weer, zodat ouders beter kunnen worden geïnformeerd.

Verbeterde In-één-oogopslag (samenvatting inspectierapport)

Beantwoording Kamervragen over schadelijkheid marktgerichte kinderopvang

Staatssecretaris van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer antwoord gegeven op de Kamervragen die werden gesteld naar aanleiding van het bericht ‘marktgerichte kinderopvang is schadelijk voor jonge kinderen’.

Beantwoording Kamervragen over schadelijkheid marktgerichte kinderopvang

Gewijzigde links inspectierapporten na invoering nieuwe versie LRK

Op 2 januari is een nieuwe versie van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ingevoerd. In verband hiermee zijn de URL’s van specifieke voorzieningen gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor doorverwijzingen naar de inspectierapporten in het LRK die sommige houders op hun website hebben geplaatst.

Gewijzigde links inspectierapporten na invoering nieuwe versie LRK

Workshopreeks Waarborgfonds - Bedrijfsvoering in de kinderopvangsector

Van maart tot en met juni organiseert het Waarborgfonds Kinderopvang de workshopreeks 'Bedrijfsvoering in de kinderopvangsector - middelgrote organisaties'. De workshopreeks helpt organisaties hun administratie goed in te richten om beter te kunnen anticiperen op veranderingen in de kinderopvangsector. 

Workshopreeks Waarborgfonds – Bedrijfsvoering in de kinderopvangsector

Workshop Waarborgfonds - Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker & coach

In maart organiseert het Waarborgfonds Kinderopvang op verschillende data de workshop ‘Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker & coach in uw organisatie’. Tijdens de workshop krijg je meer informatie over de invulling van deze nieuwe functies en de verschillende rollen die hierin worden onderscheiden.

Workshop Waarborgfonds – Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker & coach