Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang - update coronavirus COVID-19

Let op: deze nieuwsbrief bevat cruciale nieuwe informatie over het coronavirus (COVID-19) en de kinderopvang.

Vanaf 11 mei gaan de kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang (in het ritme van de basisscholen) weer open. Organisaties in deze sectoren bereiden zich hierop voor. Zo is het mogelijk voor personeel binnen deze sectoren om zich voorafgaand aan de heropening te laten testen op het coronavirus. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de heropening en het testbeleid.

Testen op corona voor personeel in de kinderopvang

Vanaf 6 mei kan het personeel werkzaam binnen het primair onderwijs en kinderopvang zich laten testen op het coronavirus. Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus besmet zijn geraakt.

Begin volgende week volgt een infographic met meer concrete informatie.

Testen op corona voor gastouders en personeel in de kinderopvang

Poster voorzorgsmaatregelen

Rijksoverheid heeft een poster ontwikkeld met algemene voorzorgsmaatregelen voor de kinder- en gastouderopvang. Kinderopvanghouders kunnen de poster op hun locatie ophangen, om ouders en verzorgers hierover te informeren. Zo kunnen kinderen weer op een goede manier naar de opvang.

Poster Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang

Protocol heropening kinderopvang

De sector heeft een protocol opgesteld als handreiking bij het heropenen van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne en ook bevat het algemene maatregelen. Daarnaast dienen houders een locatie specifieke uitwerking van dit protocol te ontwikkelen. Bekijk de meest recente versie.