Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Kamerbrief: Toezicht kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het toezicht op de kinderopvang. Hierin gaat zij onder andere in op de stand van zaken van de gesprekken over de uitvoerbaarheid en handhaving van het vaste gezichtencriterium. Lees hier meer over in de brief.

Kamerbrief toezicht kinderopvang

Regels inschrijving Personenregister kinderopvang

In het toezicht bij gastouders worden relatief veel overtredingen geconstateerd m.b.t. de inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK). Daarom willen we nogmaals aandacht vragen voor de regels voor inschrijving in het PRK.

Regels inschrijving Personenregister kinderopvang

Wijziging uurprijzen kinderopvang per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang. De maximum uurprijs is het bedrag tot waaraan een ouder een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. De nieuwe bedragen staan in het Besluit kinderopvangtoeslag, dat recentelijk gepubliceerd is.

Wijziging uurprijzen kinderopvang per 1 januari 2020

Resultaten en stand van zaken onderzoeken kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten en de stand van zaken van een aantal onderzoeken kinderopvang die zijn en worden uitgevoerd. Het eerste onderzoek was gericht op hoe ouders informatie over kinderopvang vergaren en welke informatiebehoefte zij hebben. Het tweede onderzoek gaat zich richten op het stimuleren van het gebruik van dagopvang door kinderen van ouders met een lage sociaal-economische status.

Kamerbrief resultaten en stand van zaken onderzoeken kinderopvang