Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Kamerbrief: Toezicht kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het toezicht op de kinderopvang. Hierin gaat zij onder andere in op de stand van zaken van de gesprekken over de uitvoerbaarheid en handhaving van het vaste gezichtencriterium.

Kamerbrief toezicht kinderopvang

© SZW

Workshop Waarborgfonds - Op weg naar een uurprijs voor 2020

Deze maand organiseert het Waarborgfonds Kinderopvang op verschillende data de workshop 'Op weg naar een uurprijs voor 2020'. Tijdens deze workshop leer je hoe je een eigen begroting opstelt en op basis waarvan je jouw uurprijs kunt bepalen en verantwoorden. Meld je direct aan!

Workshop Waarborgfonds - Op weg naar een uurprijs voor 2020

Clusteren

GGD GHOR NL heeft een brief geschreven aan de brancheorganisaties BKO en BMK, aan ouderorganisatie BOinK en aan alle GGD-regio’s, waarin helderheid wordt gegeven over het toezicht op locatie-overstijgend opvangen in de kinderopvang (‘clusteren’).

Brief GGD GHOR locatie-overstijgend opvangen