Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Commissie kinderopvang en vaccinatie overhandigt rapport

De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft op 1 juli haar adviesrapport aangeboden aan de staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Blokhuis (VWS). Hierin gaat de Commissie in op het onderzoek dat is gedaan naar oplossingsrichtingen voor de zorgen van ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de gedaalde vaccinatiegraad. Het advies is om vanuit scenario’s de problemen aan te pakken.

Huidige situatie vaccinatiegraad zorgwekkend

Nieuwsbrief 4 juli

Algemeen Overleg Kinderopvang

Op donderdag 20 juni vond een Algemeen Overleg Kinderopvang plaats in de Tweede Kamer. Tijdens het overleg ging Staatssecretaris van Ark (SZW) in op verschillende onderwerpen die in dit artikel worden toegelicht.

Algemeen Overleg Kinderopvang 20 juni 2019

Extra geld voor kinderopvang Caribisch Nederland

Het kabinet trekt vanaf volgend jaar meer geld uit voor het verbeteren van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland. De ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK dragen bij aan het versterken van de opvang op de eilanden met het meerjarenprogramma Bes(t) 4 Kids. Bekijk hier meer informatie en de kamerbrief die hierover gestuurd werd.

Extra geld voor verbeteren kinderopvang in Caribisch Nederland

Infographic Kinderopvangtoeslag

Wat kost kinderopvang in Nederland? En hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? In deze infographic staat het uitgelegd. Een handig hulpmiddel om de kinderopvangtoeslag aan ouders en andere geïnteresseerden uit te leggen.

Infographic KOT - toeslag berekenen

IKK op een rijtje voor medewerkers

Wil je meer weten over IKK? Of waar je informatie over deze wet kunt vinden? Dit overzicht biedt uitkomst! Deel de flyer met je medewerkers zodat ze hierover in gesprek kunnen met collega’s, ouders of inspecteurs.

IKK op een rijtje

Gewijzigd EHBO-register per 1 juli 2019

Om adequaat te handelen bij incidenten, moet er tijdens openingsuren op ieder kindercentrum ten minste één volwassene aanwezig zijn met een kinder-EHBO-certificaat. Vanaf 1 juli is er een nieuw EHBO-certificaat toegevoegd aan de lijst met geregistreerde aanbieders.

Waar kan ik vinden welke EHBO-certificaten zijn aangewezen?