Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Kabinetsreactie op advies commissie Vermeij

Het Kabinet gaat aan de slag met het advies en de aanvelingen van commissie Vermeij. Dat betekent dat het Kabinet inzet op verhoging van de vaccinatiegraad binnen en buiten de kinderopvang met voorlichting en communicatie over het belang van vaccineren van kinderen.  

Kabinetsreactie op advies commissie Vermeij

© SZW

Kamerbrief verbetertraject kinderopvangtoeslag

Sinds het najaar van 2018 werken het ministerie van SZW en de Belastingdienst samen in het verbetertraject Kinderopvang. Onlangs informeerde Staatssecretaris van Ark de Tweede Kamer over de voortgang.

Kamerbrief verbetertraject kinderopvangtoeslag

Gevolgen kinderopvang Brexit zonder deal

Er is nog steeds onzekerheid of en onder welke omstandigheden het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaat. We informeren je graag over de gevolgen op het terrein van kinderopvang wanneer het VK de EU verlaat zonder een deal.

Gevolgen voor kinderopvang van Brexit zónder deal

Help mee de kinderopvangtoeslag app verbeteren

In het kader van het verbeterprogramma kinderopvangtoeslag is de Belastingdienst bezig met het ontwikkelen van de kinderopvangtoeslag app. De Belastingdienst is op zoek naar medewerkers - die kinderopvangtoeslag ontvangen - die de app willen testen, zodat deze kan worden verbeterd. Help ook mee!

Help mee de kinderopvangtoeslag app verbeteren