Aanbevelingsbrief Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) jaarlijks een kwaliteitsmeting naar de kwaliteit van de kinderopvang uit. Samen met het werkveld hoopt LKK de kwaliteit van de kinderopvang hiermee verder te versterken.

Een groot aantal organisaties uit de kinderopvang onderschrijft het belang van deelname aan de LKK2021 en nodigen u van harte uit om mee te doen als u een verzoek tot medewerking krijgt.

Volg de link hieronder naar de aanbevelingsbrief en de organisaties die deze oproep onderschrijven.