Aangepast Handelingsperspectief bij een besmetting op locatie (versie 24/06)

Er zijn onlangs twee wijzigingen doorgevoerd in het handelingsperspectief (stappenplan) bij een besmetting op locatie en de bijbehorende informatiebrieven. Lees hieronder meer. 

1. De houder hoeft aan de ouder(s) geen toestemming meer te vragen om (persoonlijke) gegevens door te geven aan de GGD om het bron- en contactonderzoek uit te laten voeren. Dit is geregeld in de Wet publieke gezondheid (artikel 26). Gegevens die worden doorgegeven: 

  • Het telefoonnummer en/of emailadres van de ouder/verzorger van het kind;
  • of het kind op een of meerdere specifieke dagen op de opvanglocatie aanwezig was (de presentielijst);
  • in welke groep het kind zat;
  • of sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen. 

Ouders kunnen wel vooraf aan de opvangorganisatie laten weten dat ze bezwaar hebben tegen het doorgeven van hun gegevens. In dat geval mag een kinderopvangorganisatie die gegevens niet doorgeven aan de GGD. Let op: in dat geval kan de GGD het bron- en contactonderzoek niet goed uitvoeren. Dat vergroot de kans op verspreiding van het coronavirus. 
 
2. In het handelingsperspectief is opgenomen welke stappen een kinderopvangorganisatie moet nemen in geval van een positieve (preventieve) zelftest van een medewerker.

Bekijk het aangepaste Handelingsperspectief

Bekijk de Informatiebrief voor ouders bij een positieve Coronatest op een locatie

Bekijk de informatiebrief voor medewerkers bij een positieve Coronatest op een locatie