Verbetertraject kinderopvangtoeslag – verplichting gegevenslevering door kinderopvangorganisaties

In het verbetertraject kinderopvangtoeslag werken het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Toeslagen samen aan het verbeteren van de dienstverlening aan ouders en zodoende aan het terugdringen van het aantal (hoge) terugvorderingen. Eén van de verbetermaatregelen betreft de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties aan Toeslagen. Met actuele opvanggegevens kan Toeslagen eerder signaleren of de gegevens van de aangevraagde toeslag nog actueel zijn. Hiermee zorgen we ervoor dat ouders op tijd een wijziging doorgeven en de toeslag krijgen waar ze recht op hebben.

Het maandelijks leveren van gegevens is op dit moment nog niet verplicht. Wel levert al bijna 85% van de kinderopvangorganisaties maandelijks opvanggegevens aan Toeslagen. Om eerder signaleren voor alle ouders mogelijk te maken wordt beoogd om maandelijkse gegevenslevering verplicht te stellen voor alle kinderopvangorganisaties. Deze verplichting zou oorspronkelijk vanaf 1 januari 2021 in werking treden. De verplichting zal per wet moeten worden geregeld. Het kabinet werkt daarom op dit moment aan een wetswijziging om de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties verplicht te stellen. Wanneer de wetswijziging van kracht wordt, is nog niet bekend. De kinderopvangorganisaties worden hierover te zijner tijd geïnformeerd. 

Het jaar 2020 was een ingroeijaar waarin geleidelijk is gestart met de aansluiting van kinderopvangorganisaties op maandelijkse gegevenslevering. Ook ontvingen in 2020 de eerste ouders al een attendering van Toeslagen. We wezen ouders erop dat we een verschil zagen in de geleverde opvanggegevens van kinderopvangorganisaties en hun aanvraag kinderopvangtoeslag. Hieruit bleek dat ouders die een signaal van Toeslagen ontvangen eerder wijzigingen doorgeven waardoor de kans groter is dat ze de toeslag ontvangen waar ze recht op hebben. Bijna 9.000 ouders kregen eind januari 2021 een brief of een bericht in de app Kinderopvangtoeslag van ons. Het ingroeijaar is dus een succes gebleken. 

Daarom hebben we besloten de ingroeiperiode te verlengen en vragen we kinderopvangorganisaties ook in 2021 maandelijks gegevens te (blijven) verstrekken. Uit reacties die we hebben gekregen van branche- en oudervertegenwoordiging blijkt dat veel kinderopvangorganisaties doorgaan met het vrijwillig leveren van gegevens. Het is belangrijk dit te blijven doen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat ouders de juiste toeslag krijgen. En zo kunnen kinderopvangorganisaties meer ervaring opdoen met het maandelijks leveren. Binnenkort zullen alle kinderopvangorganisaties per brief nader geïnformeerd worden over de maandelijkse gegevenslevering en over de andere verbeteringen voor de kinderopvangtoeslag. In de brief wordt ook meer informatie gegeven over hulp en vragen over de aansluiting op maandelijkse gegevenslevering. 

De Minister van SZW heeft de Tweede Kamer hier in een kamerbrief op 8 april jongstleden over geïnformeerd. Bekijk hier de Kamerbrief verplichte gegevenslevering door kinderopvangorganisaties

Hebt u nog vragen over het leveren van maandelijkse opvanggegevens?

Dan kunt u natuurlijk contact met Toeslagen opnemen. We helpen u graag verder. Bel naar 0800 - 022 70 65, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur. Of stuur een e-mail naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Vermeld daarbij het kenmerk van uw organisatie.