Internetconsultatie wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2022

Op 26 februari is de internetconsultatie over het Besluit kinderopvangtoeslag 2022 gepubliceerd. Jaarlijks worden hierin de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. De indexatie voorkomt negatieve inkomenseffecten voor ouders als gevolg van loon- en prijsbijstellingen. 

Verruiming koppeling gewerkte uren BSO

Tevens wordt de verruiming van de koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang (BSO) voor 2022 in dit besluit geregeld. De koppeling gewerkte uren voor BSO wordt verruimd van 70 procent naar 140 procent. Ouders hebben hiermee voortaan ook voor de BSO recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Voor sommige ouders overlappen hun werktijden niet met de BSO-tijden. Het kabinet acht het wenselijk om deze belemmering weg te nemen. Zo wordt de beleidsdoelstelling van de kinderopvangtoeslag, namelijk het ondersteunen en stimuleren van de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, ook voor ouders met arbeidstijden in de avond en weekenden beter gerealiseerd.

Wilt u meedenken over deze onderwerpen? Belangstellenden kunnen tot en met 25 maart 2021 reageren op de internetconsultatie Besluit kinderopvangtoeslag 2022.