Afspraken tussen ouders en kinderopvang bij tijdelijke sluiting vanwege coronabesmettingen

Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen.

Wanneer ouders en kinderopvangorganisaties tot een andere oplossing komen waarbij besloten wordt dat ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Dit geldt niet wanneer kinderopvangorganisaties alleen het deel boven de maximum uurprijs aan ouders terugbetalen. In een tegemoetkoming voor het doorbetalen van de eigen bijdrage wordt bij deze kortstondige sluitingen niet voorzien. De tegemoetkoming geldt wel voor de perioden waarin de gehele kinderopvang in Nederland gesloten was (16 maart 2020 t/m 7 juni 2020 en 16 december 2020 t/m 7 februari 2021, waarbij deze sluiting voor de BSO tot op heden nog doorloopt en daarmee ook de tegemoetkoming voor BSO langer door zal lopen). Hiermee werd de continuïteit van de kinderopvangsector als geheel gewaarborgd en was de kinderopvang in staat noodopvang te verzorgen waar dat nodig was.