Uitstel IKK-eisen naar 2025

In de Verzamelbrief Kinderopvang juni 2020 is aangekondigd dat de implementatie van de IKK-eisen ‘minimum taalniveau’ en ‘babyscholing’ wordt uitgesteld van 2023 naar 2025. Deze implementatie is één van de oplossingsrichtingen om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken.

Voor een goed werkende sector is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. In het kader van de huidige werkdruk en krapte heeft de Staatssecretaris van SZW met de sector gesproken over het uitstellen van de implementatie van de taaleis en de eis van babyscholing. Het heeft de voorkeur om deze verbeteringen zo snel mogelijk te implementeren. Tegelijkertijd wil de Staatssecretaris organisaties meer ruimte bieden bij het plannen om aan deze eisen te voldoen. Dit kan de druk op het personeel binnen de organisatie verlichten, iets dat ook op dit moment van belang is. Daarom zal de ingangsdatum van deze eisen uitgesteld worden van 2023 naar 2025.

Minimum taalniveau

Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor een kind om een goede start te maken in het primair onderwijs. Een taalrijke omgeving is hierbij cruciaal. Pedagogisch medewerkers moeten daarom minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben, waarbij B2 geldt voor pedagogisch medewerkers die hun diploma in het buitenland hebben behaald.

Babyscholing

Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold.

Per 1 januari 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers aan de kwalificatie-eis van het minimum taalniveau voldoen en moet iedereen die structureel of incidenteel werkt op een groep waar één of meerdere baby’s opgevangen worden voldoen aan de kwalificatie-eis van babyscholing. Dit geldt ook voor invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis.