Gewijzigd protocol n.a.v. richtlijn thuisquarantaine

Update 19/8: Naar aanleiding van de quarantainerichtlijn van het kabinet is het protocol kinderopvang aangepast. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met oranje of rood reisadvies. Zie hieronder de laatste wijzigingen. Voor alle informatie kunt u het protocol onderaan dit bericht downloaden.

In het protocol was opgenomen om bij binnenkomst aan ouders te vragen of het kind klachten heeft. Hier is aan toegevoegd om ook te vragen of de ouder zelf of huisgenoten klachten hebben.

De quarantainetijd is verkort van 14 dagen naar 10 dagen. Dit geldt voor quarantaine na terugkomst uit een gebied met oranje of rood reisadvies als gevolg van corona en voor de periode dat je thuis moet blijven als iemand in het huishouden positief is getest voor COVID-19 nadat deze persoon 24 uur klachtenvrij is.

Het wordt vanwege de gezondheidsrisico’s afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Er wordt van ouders verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen als zij reizen naar deze gebieden. Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden daarom dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine echter niet zelf halen of brengen. Bij deze uitzondering op de thuisquarantaine is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVID-19 én het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Hiermee wordt voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, hetzelfde (quarantaine)beleid gehanteerd als voor kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand (buiten hun gezin) die positief is getest op COVID-19. Zie ook het RIVM Protocol bron- en contactonderzoek Covid-19 “categorie 2: overige nauwe contacten” .

Ouders kunnen het reisadvies controleren op Nederlandwereldwijd.nl.

Download hier de actuele versie van het protocol.