Verzamelbrief kinderopvang juni 2020

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer in een verzamelbrief geïnformeerd over verschillende onderwerpen die spelen op het terrein van kinderopvang.

Met de verzamelbrief biedt zij onder andere het rapport van de tweede meting van de monitor Wet IKK, de tweede tussenrapportage van het experiment meertalige dagopvang en het Onderzoeksrapport Bevorderen kinderopvang onder ouders met lage sociaal-economische status (ses) aan. Daarnaast gaat zij in op de kwaliteit van gastouderopvang, naar aanleiding van het thema-onderzoek ‘Toezicht op gastouderopvang’ van de Inspectie van het Onderwijs.

Verder gaat zij in op de stand van zaken van enkele andere trajecten zoals de arbeidsmarkt van de kinderopvangsector en het verbetertraject kinderopvangtoeslag. Ook de situatie in verband met Covid-19 komt aan bod. 

Bekijk hier de volledige verzamelbrief.