Subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s peuters vanwege de coronacrisis

Als aanbieder van voorschoolse educatie kunt u nu subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aan peuters, die dit vanwege de coronacrisis nodig hebben. Kindercentra kunnen vanaf 15 t/m 28 juni een subsidieaanvraag indienen.

Op 15 maart 2020 is vanwege de bestrijding van het coronavirus het aanbod van voorschoolse educatie aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand stilgelegd. Door de tijdelijke sluiting hebben deze peuters extra risico gelopen op een verdere vergroting van hun achterstand. De subsidie is bedoeld voor programma’s om verdere achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen. Het kabinet heeft € 7 miljoen beschikbaar gesteld, binnen het brede onderwijssteunpakket vanwege de coronamaatregelen.

Subsidie aanvragen

Kindercentra kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie mogen deelnemen. Het aanbod kan alleen plaatsvinden op kindercentra die ook reguliere voorschoolse educatie aanbieden. De programma’s kunnen worden aangeboden in de zomer- herfst- of kerstvakantie van 2020.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling en het indienen van een aanvraag is te vinden op de website van de Rijksoverheid.