Workshopreeks Waarborgfonds – Bedrijfsvoering in de kinderopvangsector

Van maart tot en met juni organiseert het Waarborgfonds Kinderopvang de workshopreeks ‘Bedrijfsvoering in de kinderopvangsector – middelgrote organisaties’. De workshopreeks is erop gericht organisaties te helpen hun administratie goed in te richten om zo beter te kunnen anticiperen op veranderingen in de kinderopvangsector.

De reeks geeft verdieping en praktische handvatten voor hoe je de bedrijfsvoeringsfunctie in de dagelijkse praktijk meer inhoud kunt geven en verder kunt professionaliseren. Er zal onder meer aandacht zijn voor de financiële planning- en controlecyclus, beheer en vooruitzien en veranderingsmanagement als onderdeel van de bedrijfsvoering.

De workshop is bedoeld voor verantwoordelijken van de bedrijfsvoering van organisaties met meer dan 100 kindplaatsen. Kijk hier voor meer informatie of om je direct aan te melden.

Waarborgfonds Kinderopvang

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. Dat doet ze onder meer door investeringsplannen te toetsen en waar mogelijk borg te staan of garantie te bieden voor financiering. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn de specialismen van het fonds.