Workshopreeks Waarborgfonds – Bedrijfsvoering in de kinderopvangsector voor kleinschalige organisaties

Van april tot en met juni organiseert het Waarborgfonds Kinderopvang de workshopreeks ‘Bedrijfsvoering in de kinderopvangsector – organisaties tot 100 kindplaatsen’. De workshopreeks is erop gericht kleinschalige organisaties te helpen hun administratie goed in te richten om de kwaliteit en continuïteit van de organisatie te garanderen.

De reeks bestaat uit drie workshops waarin je aan de hand van een plan van aanpak leert hoe je je organisatie en administratie het beste kunt inrichten. Er is aandacht voor alle bedrijfsvoeringstaken waar je als organisatie of onderneming mee te maken krijgt.
De workshop is bedoeld voor verantwoordelijken van de bedrijfsvoering van organisaties met minder dan 100 kindplaatsen. Kijk hier voor meer informatie of om je direct aan te melden.

Werk je voor een organisatie met meer dan 100 kinderplaatsen? Kijk dan hier voor het passende workshopaanbod.

Waarborgfonds Kinderopvang

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. Dat doet ze onder meer door investeringsplannen te toetsen en waar mogelijk borg te staan of garantie te bieden voor financiering. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn de specialismen van het fonds.