Eindrapport Scenariostudie Vormgeving kindvoorzieningen

Op 14 december is het eindrapport Scenariostudie Vormgeving kindvoorzieningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK) werkt diverse scenario’s uit voor het vormgeven van een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen. Het doel hiervan is het (toekomstige) kabinet en (politieke) stakeholders handvatten te geven voor hun beleidsinzet.