Kamerbrief verbetertraject kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris van Ark heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het verbetertraject kinderopvangtoeslag. Dit deed zij aan de hand van de drie hoofdthema’s van het verbetertraject: eerder signaleren, begeleiden van ouders met kans op een hoge terugvordering en verbeteren van de digitale dienstverlening.

Sinds het najaar van 2018 werken het ministerie van SZW en de Belastingdienst samen in dit verbetertraject om ervoor te zorgen dat ouders minder hoge bedragen moeten terugbetalen. Hiervoor is een pakket van maatregelen samengesteld. Bij de uitwerking van deze maatregelen worden de branche- en oudervertegenwoordigers, kinderopvangorganisaties en ouders betrokken.

Meer weten?
Lees hier de volledige kamerbrief of bekijk deze pagina voor alle informatie over de wijzigingen in 2020.