Internetconsultatie wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches

Vandaag is de internetconsultatie voor het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches (opc’s) geopend. De opc’s worden als opvangvorm geformaliseerd in de Wet Kinderopvang (Wko). De opc’s krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wko – de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium – onder beperkingen en voorwaarden die in het Besluit kwaliteit kinderopvang worden neergelegd.

Klik hier om naar de internetconsultatie voor het wetsvoorstel en het conceptbesluit te gaan.