Gewijzigd EHBO-register per 1 juli 2019

Om adequaat te handelen bij incidenten, moet er tijdens openingsuren op ieder kindercentrum ten minste één volwassene aanwezig zijn met een kinder-EHBO-certificaat. Vanaf 1 juli 2019 is er een nieuw EHBO-certificaat toegevoegd aan de lijst met geregistreerde aanbieders.