Algemeen Overleg Kinderopvang 20 juni 2019

Op donderdag 20 juni jl. vond het Algemeen Overleg (AO) Kinderopvang plaats in de Tweede Kamer. Op de agenda stonden: de Verzamelbrief Kinderopvang april 2019, de uitkomsten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor 2018  en de brief arbeidsmarktkrapte en wachtlijsten kinderopvangsector. In de week voorafgaand aan het AO heeft staatssecretaris Van Ark de kwartaalrapportage kinderopvang (met ontwikkeling uurtarieven) en een brief over het onderzoek naar de stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen naar de Tweede Kamer verstuurd.

Verzamelbrief Kinderopvang april 2019

In april dit jaar heeft Van Ark de Tweede Kamer in een verzamelbrief geïnformeerd over verschillende onderwerpen die samenhangen met de kwaliteit van kinderopvang en het verbetertraject kinderopvangtoeslag.

Arbeidsmarktkrapte en wachtlijsten in de sector

Op 15 maart 2019 stuurde Van Ark een brief naar de Tweede Kamer waarin zij reageert op de berichten over wachttijden voor kinderopvang en signalen over personeelstekorten.

De uitkomsten LKK 2018

Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 2018 bleek dat de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang voldoende tot goed is. Van Ark heeft de monitor eerder aan de Tweede Kamer aangeboden middels een brief. Bekijk het onderzoeksrapport of de factsheet waarin de resultaten uit 2017 en 2018 vergeleken worden.

Eerste kwartaalrapportage

Uit de eerste kwartaalrapportage 2019 van het ministerie blijkt dat het aantal kinderen dat naar de dagopvang en buitenschoolse opvang gaat verder is toegenomen. Het aantal kinderen nam toe tot 815.000, een stijging van 37.000 kinderen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bekijk de kamerbrief of de kwartaalrapportage.

Stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen

De harmonisatie van peuterspeelzalen heeft een positieve uitkomst, zo blijkt uit onderzoek van Sardes. In vrijwel alle Nederlandse gemeenten heeft de harmonisatie niet gezorgd voor een verandering van het aantal peuters dat naar de opvang gaat, of is het aantal peuters gestegen. Op 19 juni 2019 stuurde Van Ark hierover een brief naar de Tweede Kamer.

Daarnaast werden, onder andere, de volgende onderwerpen besproken: private equity, visie op kinderopvang, beweging in de kinderopvang, luchtkwaliteit en verschillende toezichtsvraagstukken waaronder het vaste gezichtencriterium en incidenteel clusteren in de bso.

Bekijk het conceptverslag van de Tweede Kamer online.