Uitkomsten onderzoek harmonisatie peuterspeelzalen positief

In twee derde van de Nederlandse gemeenten heeft de harmonisatie van peuterspeelzalen (per 1 januari 2018) niet gezorgd voor een verandering van het aantal peuters dat naar de opvang gaat. In vrijwel alle gemeenten is het bereik gelijk gebleven of is het aantal peuters gestegen, zo blijkt uit onderzoek van Sardes. Dat maakt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoeksbureau Sardes is in februari 2019 gestart met het onderzoek naar de effecten van de Wet harmonisatie. Met deze wet zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvangorganisaties. Op deze manier hebben ouders die hun kinderen naar een voormalig peuterspeelzaal brengen ook recht op kinderopvangtoeslag. Voor het onderzoek heeft Sardes gemeenten, aanbieders van kinderopvang en medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondervraagd.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat, op één gemeente na, alle gemeenten zijn geharmoniseerd. Gemeenten hebben verschillende keuzes gemaakt rondom de harmonisatie. Veel gemeenten hebben de harmonisatie breder opgepakt dan strikt genomen nodig.

Twee derde van deze gemeenten ziet geen verandering in het bereik van het aantal peuters. Dat geldt zowel voor peuters die gebruik maken van voorschoolse educatie, als voor peuters waarvan de ouders door de harmonisatie kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.

Bij gemeenten die wel een verandering in het bereik hebben gemeld, gaat het eerder om een stijging van het aantal peuters. In een kwart van het aantal gemeenten is het aantal peuters gestegen, bij één op de twintig gemeenten is wel sprake van een lichte daling van het aantal peuters. Sardes vindt geen duidelijke oorzaken voor een verandering in het bereik, stelt Van Ark in haar brief.

Aanbod

Het aantal kinderopvanglocaties dat kortdurende opvang of voorschoolse educatie aanbiedt, is sinds de harmonisatie in 40 procent van de gemeenten toegenomen en in 30 procent van de gemeenten is er sprake van een groter aantal groepen. In slechts enkele gemeenten is het aanbod afgenomen.

Evaluatie

Van Ark schrijft in haar brief: ‘Bijgaand onderzoek laat zien dat de toegankelijkheid niet is afgenomen door de harmonisatie van peuterspeelzalen. Ik zal dit onderzoek betrekken bij de evaluatie van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerken in 2020. Ik ben tevreden over deze uitkomst. Gemeenten hebben de opgave rondom de harmonisatie goed opgepakt. Ik wil gemeenten en aanbieders complimenteren met de manier waarop zij ouders hebben meegenomen in de veranderingen.’

Meer informatie?

Lees hier de kamerbrief.