Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2020

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aangeboden. In dit besluit worden de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang geïndexeerd.

Per 1 januari 2020 worden de maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang gewijzigd.

Bekijk hier het besluit.