Betere start kinderopvanglocaties dankzij ‘Streng aan de Poort’

Nieuwe kinderopvang- en BSO-locaties maken een betere start sinds GGD’en werken met ‘Streng aan de Poort’.  Dat is gebleken na een eerste evaluatie van de nieuwe werkwijze door de VNG en GGD GHOR Nederland.

Werkwijze ‘Streng aan de Poort’

Sinds 2017 werken GGD’en met ‘Streng aan de Poort’. Houders krijgen hiermee te maken als zij een nieuw kindercentrum of gastouderbureau willen openen, bij een verhuizing of bij wijziging van houder. Het betekent dat bij het onderzoek voor registratie (OVR) de locatie intensief wordt onderzocht, waarbij de GGD vooral ingaat op het te voeren beleid van de houder. Door een strengere inspectie vóór de start van een kindercentrum kunnen alleen potentiële houders die over voldoende kennis en kunde beschikken, in het LRK komen en kunnen starten met opvang. Door deze werkwijze hebben GGD’en meer handvatten om incapabele houders tegen te gaan, om zo de kwaliteit van de kinderopvang te borgen. 

Verrassende uitkomsten

GGD GHOR: “Wij verwachtten dat er door ‘Streng aan de Poort’ minder aanvragen zouden komen voor een OVR en mogelijk meer afwijzingen door de strengere controle, maar het omgekeerde is het geval. Het aantal aanvragen is stabiel hoog, het aantal afwijzingen verandert niet, en we zien vooral dat Kinderopvang en BSO-locaties zowel voor als na registratie minder tekortkomingen hebben. Wij denken dat dit onder meer te verklaren is door de betere voorbereidingen die nieuwe locaties treffen. Een hele positieve ontwikkeling.”

Kwalitatief betere Gastouderbureaus

Gastouderbureaus laten een andere ontwikkeling zien. Hier worden namelijk wél meer overtredingen geconstateerd bij het onderzoek voor registratie. Het percentage positieve adviezen om te registreren neemt bovendien af. GGD GHOR Nederland ziet ook dit als een positieve ontwikkeling. “Dankzij ‘Streng aan de Poort’ treden er kwalitatief betere gastouderbureaus toe tot het stelsel. Dat is wat we graag willen. Betere gastouderbureaus betekent betere controle en begeleiding van gastouders.”

De evaluatie

De evaluatie van de werkwijze ‘Streng aan de Poort’ bestond uit een enquête onder gemeenten en GGD’en. Daarnaast werden over de jaren 2015, 2016 en 2017 de data van circa 2000 onderzoeken voor registratie (OVR) en onderzoeken na registratie (ONR) geanalyseerd. GGD GHOR Nederland en de VNG zijn van plan om dit onderzoek vaker uit te voeren. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de inhoud van het onderzoek, de resultaten en de betekenis hiervan? Bekijk het eindrapport ‘Streng aan de Poort’.