Bijeenkomsten Waarborgfonds Kinderopvang

Wat betekenen de veranderingen vanuit IKK voor de inrichting van uw organisatie, de groepen en huisvesting? Hoe past u de beroepskracht-kindratio (BKR) optimaal toe? En wat zijn de gevolgen voor de begroting en uurprijs? Het Waarborgfonds Kinderopvang gaat in op deze thema’s tijdens hun bijeenkomsten. Inschrijven is nu mogelijk.

Waarborgfonds Kinderopvang

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. Dat doet ze onder meer door investeringsplannen te toetsen en waar mogelijk borg te staan of garantie te bieden voor financiering. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting, zijn de specialismen van het fonds.

Samenwerking

Het Waarborgfonds organiseert de bijeenkomsten in afstemming met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.