Impuls voor betere en betaalbare kinderopvang in Caribisch Nederland

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft tijdens haar bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire meerjarige afspraken gemaakt voor het versterken van de kinderopvang in Caribisch Nederland. Het programma, Bes(t) 4 Kids, is een samenwerking tussen de drie Openbare Lichamen op de eilanden en de ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK.

Doel samenwerking

Doel van de samenwerkende partijen is het realiseren van kwalitatief goede en toegankelijke kinder-, voor- en naschoolse opvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De focus ligt op het creëren van een veilige en zorgzame omgeving voor kinderen tot en met 12 jaar, die voor ouders betaalbaar is. Er wordt onder meer geïnvesteerd in het scholen van werknemers in de kinderopvang.

Belang kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark: “Ik heb tijdens deze bezoeken van heel dichtbij gezien dat goede en betaalbare kinderopvang ongelooflijk belangrijk is op de eilanden. Kinderen leren sociale vaardigheden aan in een veilige omgeving en krijgen er een warme maaltijd. En ouders hebben de handen vrij om aan het werk te gaan, waardoor ze meer inkomen kunnen verwerven. Dat is hard nodig, want veel mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Gezamenlijk gaan we er nu de schouders onder zetten om het programma tot een succes te maken. Daarbij bekijken de partijen per eiland wat er nodig is om de kwaliteit en toegankelijkheid van de opvang te verbeteren.”