Vlogs oudercommissie en babyscholing

Hoe gaan kinderopvanglocaties en andere betrokkenen in de praktijk om met IKK? Ze laten het zien in de vlogreeks ‘IKK in de praktijk’. In november en december publiceert het ministerie van SZW vlogs waarin kinderopvanglocaties en andere betrokkenen in gaan op thema’s als de BKR, de pedagogisch beleidsmedewerker, babyscholing en de taaleis. Bekijk nu de vlogs over de oudercommissie bij Mundo en babyscholing door het Nederlands Jeugdinstituut.

De oudercommissie bij Mundo

Wat is de rol van de oudercommissie? En hoe kunnen zij meehelpen aan de implementatie van IKK? Nathalie Leeuwestein, Voorzitter centrale oudercommissie van Kinderopvang Mundo, vertelt. “Om de wijzigingen door IKK goed uit te leggen aan ouders hebben we samen met het management een centrale ouderavond georganiseerd. Ik zou iedere oudercommissie adviseren om zo’n avond te organiseren.”

Oudercommissie bij Mundo

Babyscholing bij het Nederlands Jeugdinstituut

Wat houdt babyscholing voor medewerkers in de kinderopvang in? En waarom is het zo belangrijk voor de ontwikkeling van het kind? Su’en Verweij, Adviseur jonge kind bij het Nederlands Jeugdinstituut, legt het uit. “In het eerste levensjaar leert de baby zich te hechten. Om de baby hierin te begeleiden, moet de PM’er inspelen op de signalen van de baby. Daarom richt de babyscholing zich met name op interactievaardigheden.”

Kijk voor alle aanbieders van babyscholing op deze pagina.

Babyscholing bij het Jeugdinstituut