Personenregister: de stand van zaken

Het Personenregister kinderopvang is in maart dit jaar van start gegaan. En met succes. Ruim 8 maanden na de invoering van het register zijn er al bijna 190.000 personen ingeschreven en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gescreend op strafbare feiten.

Doorontwikkeling register

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die het personenregister beheert, streeft ernaar om het register zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers. Hiervoor is na de invoering van het register een gebruikersoverleg ingericht waar deze wensen besproken worden met een vertegenwoordiging van kinderopvangorganisaties en brancheorganisaties. Op basis daarvan gaat DUO het register verder doorontwikkelen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van deze doorontwikkeling van het Personenregister kinderopvang? Meld u zich dan aan voor de online nieuwsbrief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kies in het nieuwsbrieven overzicht voor de optie ‘Kinderopvang (kinderopvangorganisaties)’.

Zie ook