SCP-rapport 'Kijk op de kinderopvang'

In het rapport ‘Kijk op de kinderopvang’ schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hoe ouders van baby’s en kleuters de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang in 2017 vonden. Ook bekijkt het SCP of deze percepties samenhangen met het gebruik van formele kinderopvang, de arbeidsparticipatie en de kwaliteit van leven van ouders. Staatssecretaris van Ark onderzoekt met veldpartijen hoe de lessen uit het rapport in de praktijk gebracht kunnen worden. In een brief gaat ze in op specifieke punten uit het rapport.