Maximum uurprijs € 8,02 in 2019

Goede en toegankelijke kinderopvang maakt het voor ouders mogelijk om arbeid en zorg te combineren. De overheid vindt het belangrijk om ouders hierin verder te ondersteunen. Daarom investeert ze  €248 miljoen in de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Verder gaat de maximum uurprijs omhoog, voor de dagopvang is deze vastgesteld op € 8,02 per uur vanaf 1 januari 2019. Meer weten over de Kinderopvangtoeslag in 2019? Kijk op Rijksoverheid.nl.

Aanpassing maximum uurprijs en percentage kinderopvangtoeslag

Als gevolg van de kwaliteitsverbeteringen van IKK en de indexering, wordt de uurprijs voor dagopvang verhoogd. Daarmee komt de maximum uurprijs op € 8,02 per uur. De maximum uurprijs voor de BSO wordt verlaagd naar € 6,89. Voor de maximum uurprijs in de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats en bedraagt daarmee € 6,15 in 2019. 

Daarnaast verhoogt de overheid de percentages voor de kinderopvangtoeslag in 2019. Dit verhoogde toeslagpercentage wordt vergoed over het uurtarief dat ouders voor kinderopvang betalen tot de maximum uurprijs. Bekijk voor meer informatie en de geldende percentages deze gepubliceerde Algemene maatregel van bestuur (AMvB).