Rekentool pedagogisch beleidsmedewerker online

Volgens de wet IKK moet een Pedagogisch beleidsmedewerker vanaf 2019 een verplicht aantal minimum uren worden ingezet. Om de verplichte ureninzet van de Pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen, kunt u gebruik maken van een rekentool waarin u het totaalaantal fte Pedagogisch medewerkers invult. Daarnaast is er een rekenvoorbeeld beschikbaar voor de berekening van het aantal fte flexibele Pedagogisch medewerkers. Zo berekent u in de drie hieronder beschreven stappen eenvoudig het totaalaantal uren waarvoor u verplicht een Pedagogisch beleidsmedewerker moet inzetten.

Bekijk de rekentool en en het bijgehorende rekenvoorbeeld hier. Of bekijk onderstaande video voor meer uitleg over de Pedagogisch beleidsmedewerker.