Reactie op advies samenwerking kinderopvang en onderwijs

Het vorige kabinet heeft de onafhankelijke Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ingesteld. De Taskforce had de opdracht om te adviseren hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang kan worden vereenvoudigd. Op 27 maart 2017 is dit advies aangeboden aan OCW en SZW. Middels een brief reageren Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)  en Staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op het advies.

De Taskforce heeft 13 adviezen uitgebracht aan scholen, kinderopvanginstellingen, gemeenten, sociale partners, brancheorganisaties, de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en GGD GHOR. De adviezen gaan in op thema’s als het pedagogisch curriculum, interprofessionele teams en pedagogisch partnerschap van ouders.

Per advies leggen de Minister en Staatssecretaris uit hoe ze tegen de aanbeveling aankijken, wat er rond de aanbeveling speelt, en hoe ze samen met de relevante veldpartijen de samenwerking verder kunnen stimuleren.  

Download de brief hier.