‘Sector actief met verbeteren aanspreekcultuur’

Opnieuw is bekeken hoe de kinderopvangsector ervoor staat na de aanbevelingen van de commissie Gunning in 2011. In een brief licht Staatssecretaris Van Ark (SZW) toe wat de stand van zaken is van de voorgenomen maatregelen ter verdere verbetering van de veiligheid en kwaliteit in de kinderopvang. Zij toont aan het afgelopen jaar veel stappen zijn gezet, ondermeer met  de invoering van het personenregister en het bevorderen van een open aanspreekcultuur.

Meeste aanbevelingen overgenomen

Van Ark concludeert dat betrokken partijen de meeste aanbevelingen van de commissie Gunning ter harte hebben genomen. Verder zijn er onlangs drie wetswijzigingen van kracht geworden die zonder meer bijdragen aan verdere verbeteringen in de veiligheid en kwaliteit: de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang, de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet personenregister.

Ontwikkelingen op diverse thema’s

In de brief gaat Van Ark daarnaast in op de ontwikkelingen met betrekking tot de thema’s veiligheid en kwaliteit, de invloed van ouders, toezicht en handhaving, kennisdeling. Lees hier de volledige brief.