Gewijzigd EHBO-register per 1 juli

Om adequaat te handelen bij incidenten, moet er tijdens openingsuren op ieder kindercentrum een volwassene aanwezig zijn met een kinder-EHBO-certificaat. Vanaf 1 juli komen er twee EHBO-certificaten bij op de lijst met geregistreerde aanbieders. Namelijk: 'Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving' van NIKTA en 'Advanced Medical Responder: Eerste hulp Aan Kinderen (AMR3: EHAK IKK)' van CIBOT.