Nieuw: functiebeschrijving pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Voor in de nieuwe cao Kinderopvang zijn functiebeschrijvingen voor pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkeld. Kinderopvangorganisaties kunnen kiezen voor twee aparte functies, of één functie waarin een medewerker beide rollen vervult.

  • Functieomschrijving van Pedagogisch Coach
  • Functieomschrijving van Beleidsmedewerker/Coach
  • Voor de functie Beleidsmedewerker kan de functiebeschrijving Beleids- of Stafmedewerker B aangehouden worden (cao kinderopvang).

Meer informatie over de pedagogisch beleidsmedewerker? Bekijk deze pagina.