Video's: IKK in 2019 en 2025

Een groot deel van de IKK-wijzigingen is in 2018 ingegaan. In 2019 en 2025 volgen nog een aantal aanvullende maatregelen. Zoals de nieuwe beroepskracht-kindratio, de aanstelling van de pedagogisch beleidsmedewerker en de nieuwe taaleis. Bekijk de twee nieuwe video’s voor uitleg en praktische tips van andere kinderopvangorganisaties.

IKK in 2019

Deze video gaat in op de nieuwe beroepskracht-kindratio en de introductie van de pedagogisch beleidsmedewerker.

IKK in 2025

Deze video gaat in op de nieuwe taaleis en babyscholing.