Video's: IKK in 2019 en 2023

Een groot deel van de IKK-wijzigingen is in 2018 ingegaan. In 2019 en 2023 volgen nog een aantal aanvullende maatregelen. Zoals de nieuwe beroepskracht-kindratio, de aanstelling van de pedagogisch beleidsmedewerker en de nieuwe taaleis. Bekijk de twee nieuwe video’s voor uitleg en praktische tips van andere kinderopvangorganisaties.

IKK in 2019

Deze video gaat in op de nieuwe beroepskracht-kindratio en de introductie van de pedagogisch beleidsmedewerker.

IKK in 2023

Deze video gaat in op de nieuwe taaleis en babyscholing.