Staatssecretaris Van Ark bezoekt Bink kinderopvang

Op 31 mei bracht Staatssecretaris van Ark een werkbezoek aan Bink kinderopvang. Doel van het werkbezoek was het ervaren van de invoering van de nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang (Wet IKK) en de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in de praktijk.

In gesprek

Tijdens het bezoek van de staatssecretaris sprak zij met ouders, pedagogisch medewerkers, managers en directie van Bink over recente wetswijzigingen in de kinderopvangbranche. Ook de beleidsmedewerker van de gemeente Hilversum en medewerkers van Sociaal Werk Nederland namen deel aan dit gesprek.

Vragen als ‘Hoe geven aanbieders van kinderopvang en peuterwerk vorm aan de nieuwe wetgeving?’ en ‘Welke effecten heeft de invoering van de nieuwe kwaliteitseisen en de harmonisatie op aanbieders van kinderopvang en (voormalige) peuterspeelzalen in de praktijk?’ stonden centraal. Bink gaf aan blij te zijn met de kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Tegelijkertijd zijn er ook enkele knelpunten bij de invoering van de nieuwe wetgeving. Deze zijn in een open gesprek met de staatssecretaris besproken.

Staatssecretaris Van Ark: “Ik ben erg onder de indruk van wat ik heb gezien en van de enorm gemotiveerde mensen die bij Bink werken. Het is altijd goed om in gesprek te zijn met mensen die in de praktijk meemaken hoe onze regels uitpakken.”

Bezoek stas