Nieuwe rekentool BKR beschikbaar

Het Besluit kwaliteit kinderopvang verandert de rekenregels voor de beroepskracht-kindratio (BKR) per 1 januari 2019. De nieuwe rekentool BKR geeft kinderopvangondernemers inzicht in de gevolgen van deze nieuwe rekenregels voor verschillende groepscombinaties. Meer weten? De rekentool is nu beschikbaar

Aanpassing rekenregels Beroepskracht-kindratio (BKR)

Per 1 januari 2019 veranderen de rekenregels van de BKR. Het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep verandert. De aanpassingen in de regelgeving hebben als doel om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingsfasen van kinderen.

Nieuwe rekenregels

Vanaf 1 juni 2018 kunt u met behulp van de rekentool BKR vast rekenen met de nieuwe regels. Dan kunt u zien welke groepssamenstellingen er mogelijk zijn en hoeveel pedagogische medewerkers daarvoor nodig zijn.